Άνοιγμα των σχολείων, υποστήριξη στα μαθήματα με ασφάλεια για όλους

Μαζί με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο, τα παιδιά του Κέντρου Αγάπης ξεκίνησαν να λαμβάνουν την υποστήριξη των παιδαγωγών μας στη μελέτη των καθημερινών τους μαθημάτων για το σχολείο. 70 παιδιά από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες συμμετείχαν καθημερινά στη δράση «Ανάπτυξη Μαθησιακών Δεξιοτήτων» του έργου «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία». Μέσα στους γνώριμους και φιλικούς χώρους του Κέντρου Αγάπης οι παιδαγωγοί υποστήριξαν τα παιδιά στα μαθήματα του σχολείου τους, έλυσαν τις απορίες τους και πραγματοποίησαν επαναλήψεις όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, λαμβάνοντας πάντα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19 και τη διασφάλιση της υγείας όλων. Κάθε μεσημέρι και τις Κυριακές τα παιδιά είχαν τη χαρά να μοιράζονται το γεύμα τους μαζί με φίλους τους στους φιλόξενους χώρους του Κέντρου Αγάπης.