Ένα νέο Πρόγραμμα για την περιοχή του Θριασίου

Το «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία» είναι ένα νέο σημαντικό έργο που προστέθηκε αυτή τη χρονιά στις δράσεις του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του Θριασίου Πεδίου. Μέσω του έργου, παρέχεται φροντίδα και υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη, υποστήριξη στο εκπαιδευτικό αντικείμενο για την παραμονή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον καθώς επίσης επαγγελματικός προσανατολισμός και ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέψει στους νέους να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους. Το έργο «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Greece  με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.