Έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης που επιβάλει η προστασία από την πανδημία, συνεχίζουμε τη Δράση για την Εκπαίδευση των Παιδιών Αναφορικά με τα Δικαιώματα τους. Οι παιδαγωγοί εργάστηκαν, ώστε να προσαρμόσουν κάποιες ασκήσεις σε στοχευμένα προγράμματα, τα οποία δόθηκαν στα παιδιά για να τα επεξεργαστούν από το σπίτι τους, με τη δική τους υποστήριξη και επίβλεψη. Η δράση αλλά και η γενικότερη αντιμετώπιση των παιδιών στο Κέντρο Αγάπης έχει καθοριστική επίδραση στη συμπεριφορά των παιδιών και στην απαλοιφή σκέψεων ή στάσεων που αφορούν διακρίσεις είτε για τον εαυτό τους είτε για το περίγυρό τους. Σύντομα η δράση θα συνεχιστεί στο φυσικό της περιβάλλον στη Φωλιά.