Επαγγελματικός προσανατολισμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε παιδιού

Προσδιορίζοντας τις ειδικές ανάγκες των παιδιών του Κέντρου Αγάπης και τις σκέψεις τους για το επαγγελματικό τους μέλλον, ο εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού με την υποστήριξη ψυχολόγου, εργάζεται με 40 παιδιά του Κέντρου Αγάπης -μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτους-, εξερευνώντας τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τα ταλέντα και τις ικανότητες τους. Η Δράση «Επαγγελματικός προσανατολισμός και ανάπτυξη δεξιοτήτων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία» προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες καθώς και ένα εξατομικευμένο πλάνο για την υποστήριξη κάθε παιδιού στην προσπάθεια του να επιλέξει ένα επαγγελματικό μέλλον που θα του ταιριάζει και θα του επιτρέψει να ζει αξιοπρεπώς.