Κοντά στις οικογένειες των παιδιών του Κέντρου Αγάπης

Το Κέντρο Αγάπης στέκεται πάντοτε κοντά στις οικογένειες των παιδιών που ανήκουν στο δυναμικό του. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών υποστηρίζονται με σκοπό την αποτροπή των παιδιών από την εγκατάλειψη του σχολείου. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε  τακτική συχνότητα και είναι εξατομικευμένες όταν κρίνεται απαραίτητο. Το διάστημα της πανδημίας οι συζητήσεις με την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου γίνονταν τηλεφωνικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στη συζήτηση συμμετείχαν οι παιδαγωγοί για θέματα που αφορούν μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Είναι σημαντικό ότι οι γονείς επικοινωνούσαν και με δική τους πρωτοβουλία, αναζητώντας συμβουλευτική καθοδήγηση για ζητήματα που αντιμετώπισαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του περιορισμού τους στα σπίτια.  Η δράση «Υποστήριξη και Προσέγγιση Οικογενειακού Περιβάλλοντος» απευθύνεται στο σύνολο των παιδιών που υποστηρίζει το Κέντρο.