Ομαδικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Με φθινοπωρινά θέματα αλλά και θέματα για την πανδημία που απασχολεί και ανησυχεί τα παιδιά του Κέντρου Αγάπης, οι δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων συνεχίζονται και εμπλουτίζονται. Οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί του Κέντρου ασχολήθηκαν με τους φόβους και τις αγωνίες των παιδιών, που αυτήν τη δύσκολη περίοδο μεγεθύνονται και καθοδήγησαν τα παιδιά να επιλύσουν προβλήματα και να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από την ομαδική εργασία. Επίσης, τα παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια με φυσική άσκηση, που είναι τόσο πολύτιμη για τις ημέρες των περιορισμών μετακίνησης και συνεύρεσης σε αθλητικούς χώρους. Τα παιδιά έλαβαν μέρος σε μουσικοκινητικές, θεατρικές και εικαστικές δραστηριότητας, σε ομάδες ανάγνωσης ενώ όλα μαζί παρακολούθησαν διαδικτυακές θεατρικές παραστάσεις και γνώρισαν μουσεία του κόσμου, μέσω του διαδικτύου, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που ήταν κοντά τους.