Παιδί και Δικαιώματα στο Κέντρο Αγάπης

Πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις πραγματοποιούνται με τα παιδιά του Κέντρου στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαίδευση των παιδιών αναφορικά με τα δικαιώματα τους» του έργου «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία». Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, απλές και κατανοητές, 70 παιδιά έρχονται σε επαφή με το τι σημαίνει δικαίωμα για τον εαυτό μας και για τους άλλους αντιλαμβάνονται με απλά λόγια τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συνδέουν τις ανθρώπινες ανάγκες με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες υποχρεώσεις, γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα να ορίσουν τον προσωπικό τους χώρο, να αποκτήσουν συνείδηση των κινδύνων που τα απειλούν και να κατανοήσουν σε βάθος την έννοια Δικαίωμα και Υποχρέωση και πόσο αυτά αφορούν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους.