Παροχή πρακτικής βοήθειας στις οικογένειες

Ένα ζεστό καθημερινό πιάτο στο συντροφικό τραπέζι του Κέντρου Αγάπης έχει μεγάλη αξία. Σε καθημερινή βάση παρέχεται μεσημεριανό γεύμα στα παιδιά, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι οικογένειές τους μέσω της παροχής ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και ρουχισμού με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το Κέντρο Αγάπης διένειμε καθημερινά με βαν έτοιμα γεύματα και είδη πρώτης ανάγκης στα σπίτια των οικογενειών. Επίσης, όσοι γονείς είχαν τη δυνατότητα μετακίνησης παραλάμβαναν απευθείας το φαγητό από το Κέντρο Αγάπης. Επωφελούμενοι της δράσης είναι περισσότερα από 220 μέλη οικογενειών, ενήλικες, παιδιά και υπερήλικες.