Συναντήσεις ενδυνάμωσης για τα παιδιά του Κέντρου Αγάπης

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που διαμόρφωσε ο μακροχρόνιος εγκλεισμός, σχεδιάστηκε ένας νέος κύκλος συναντήσεων με άτομα που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και να δώσουν έμπνευση, με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη και την ενδυνάμωση των παιδιών. Οι παιδαγωγοί με τη βοήθεια των εθελοντών εργάστηκαν σε προπαρασκευαστικές ομάδες για την προετοιμασία των συναντήσεων, συζητώντας απορίες και προβληματισμούς των παιδιών. Οι συναντήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου έδωσαν έναυσμα προβληματισμού στα παιδιά.