Βιβλιοθήκη
Μέσα στο Κέντρο Αγάπης στεγάζεται και η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει περίπου 20.000 τίτλους βιβλίων και εκεί σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα ειδικά προγράμματα βιβλιοθήκης για παιδιά και νέους. Μέσα από την ανάγνωση και τις δραστηριότητες που ακολουθούν (συζήτηση, ζωγραφική, δραματοποίηση) διευρύνεται το γνωστικό τους πεδίο. Παράλληλα η βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως δανειστική όχι μόνο για τα παιδιά της Φιλικής Φωλιάς αλλά και για παιδιά και ενήλικες της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας.