01 - 06 Δεκεμβρίου 2019 Polanica Zdrój - Poland

Διαβάστε Περισσότερα

Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, στο Miedzygorze, Πολωνία, στις 12-18/10/2015.

Διαβάστε Περισσότερα

Ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίαςμ, 2-20/09/2015 στην περιοχή Βατερά της Λέσβου.

Διαβάστε Περισσότερα

Το έργο στοχεύει να στην ανταλλάγή εμπειριών και γνωριμία με τον πολιτισμο, την παράδοση και φυσικά την γαστρονομία των ευρωπαίων νέων που ζουν σε νησιά.

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, δίνοντας το έναυσμα στους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα «Επικίνδυνα νερά - Tehlikeli Sular» υλοποιήθηκε 1-9 / 02/2013 στην περιοχή Σεϊχάν Άδανα στη Τουρκία, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράση 1.1 Προγράμματα Νεολαίας σε Δράση.

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα «Right to Rights» υλοποιήθηκε 7-17/ 09/2012 στην περιοχή Σπηλιά Χανίων, στην Κρήτη, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 3.1.1 Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ε.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα «Δικαίωμα στα Δικαιώματα» υλοποιήθηκε 01/05 – 30/09/2012 στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, στην Ελευσίνα, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 1.2: Πρωτοβουλίες Νέων.

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα «Eco-friendly Europe» υλοποιήθηκε 16-24/04/2012 στην Πολωνία, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 3.1: Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ανταλλαγές Νέων.

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα «Φωλιά Εθελοντισμού στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας» υλοποιήθηκε 01/07/2011 – 30/06/2012 στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, στην Ελευσίνα, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα «CH.I.LD (CHild equalIty in Life Diversity)» υλοποιήθηκε 23/08/2010 – 29/08/2010 στην Αίγινα, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 3.1: Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ανταλλαγές Νέων

Διαβάστε Περισσότερα