Το Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε 12-18/10/2015 στην περιοχή Miedzygorze, στην Πολωνία, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 4.6 Youth Partnership Through Youth in Action, Erasmus+ Programme and non-formal Learning.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πώς να εμπλέξουν νέους με λιγότερες ευκαιρίες στο Πρόγραμμα Erasmus +, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες για μελλοντικά Προγράμματα. Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ενα πρόγραμμα φιλοξενίας EVS στην περιοχή Klodzko το οποίο απευθύνεται σε νεαρότερα παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες, και να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μη τυπικές μεθόδους εργασίας, τη διαχείριση έργων και το mentorship.