ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ

Το Πρόγραμμα «Φροντίζοντας αυτούς που μας φρόντισαν» είχε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων του Θριασίου Πεδίου. Υλοποιήθηκε το διάστημα 1 Σεπ. 2017 - 31 Αυγ. 2018 με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.

Διαβάστε Περισσότερα  
ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας υλοποίησε το πρόγραμμα «Πυρήνες Γνώσης», το διάστημα Οκτώριος 2015 - Απρίλιος 2016. Το έργο στόχευσε στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσα στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, των ευπαθών ομάδων του Θριασίου Πεδίου.

Διαβάστε Περισσότερα  
ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας τον Οκτώβριο 2014 υλοποίησε το πρόγραμμα «Κύκλος Αγάπης για τις Οικογένειες του Θριασίου Πεδίου». Αντικείμενο του έργου ήταν η ενίσχυση και αύξηση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Το έργο είχε διάρκεια 19 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2016.

Διαβάστε Περισσότερα