ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας τον Οκτώβριο 2014 υλοποίησε  το πρόγραμμα «Κύκλος Αγάπης για τις Οικογένειες του Θριασίου Πεδίου». Αντικείμενο του έργου ήταν η ενίσχυση και αύξηση (ποσοτικά και ποιοτικά) της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, και αποτελούν ευάλωτη κοινωνική ομάδα λόγω οικονομικής ανέχειας (ανεργία - φτώχεια), ή/και υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό λόγω καταγωγής ή/και θρησκεύματος με απώτερο σκοπό την επακόλουθη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τους ωφελούμενους. Το έργο είχε διάρκεια 19 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2016.

Δράση 1 - Καθημερινή σίτιση παιδιών, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας
Ενίσχυση της δράσης προετοιμασίας και παροχής καθημερινά μεσημεριανού γεύματος σε παιδιά, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, για 145 παιδιά τουλάχιστον.

Δράση 2- Καθημερινή παροχή σίτισης «Πακέτο για το Σπίτι»
Ανάπτυξη δράσης καθημερινής παροχής σίτισης, υπό τον τίτλο «Πακέτο για το Σπίτι»: Αποστολή μερίδων φαγητού, σε καθημερινή βάση, σε τουλάχιστον 50 οικογένειες παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθημερινής σίτισης στο Κέντρο, με στόχο την υποστήριξη άλλων μελών της οικογένειάς τους (όπως αδέλφια, γονείς ή παππούδες).

Δράση 3 - Παροχή ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής 
Ανάπτυξη δράσης παροχής ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, σε τακτική – περιοδική βάση, προς τουλάχιστον 50 οικογένειες που αντιμετωπίζουν οξύ οικονομικό πρόβλημα.

Δράση 4 - Ενίσχυση / αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των παιδιών
Η δράση αφορά στην ενίσχυσης / αναβάθμισης των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης που παρέχει το Κέντρο προς τα παιδιά, μέσω της υλοποίησης βιωματικών παιχνιδιών δημιουργικότητας και με στόχο την ενίσχυση της προσωπικότητας και της αυταξίας, της πολυπολιτισμικότητας και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως εξής:

(α) βελτίωση – αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων/εγκαταστάσεων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών (2ος όροφος Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, ενιαία αίθουσα συνολικού εμβαδού περίπου 300 τ.μ.) ώστε να δύναται να εξυπηρετήσουν περισσότερα παιδιά και να γίνονται παράλληλες δραστηριότητες: τοποθέτηση χωρισμάτων γυψοσανίδας (εμβαδού περίπου 40 τμ) , ανανέωση- βελτίωση φωτισμού.

(β) υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος βιωματικών παιχνιδιών δημιουργικότητας στο νέα διαμορφωμένο χώρο με αποδέκτες 140 παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, Ρομά, μετανάστες που αντιμετωπίζουν ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού κλπ.). Το πρόγραμμα θα διεξάγεται τα απογεύματα, διάρκειας 6 ώρες την εβδομάδα.

Δράση 5 - Κοινωνική ένταξη για νέους με στόχο την ενίσχυση των εργασιακών προσόντων τους
Δράση κοινωνικής ένταξης για νέους με στόχο την ενίσχυση των εργασιακών προσόντων τους: Το Κέντρο θα προσφέρει σε άνεργους νέους τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν και πιστοποιήσουν τα εργασιακά τους προσόντα προς δύο κατευθύνσεις:

(α) διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αίθουσα υπολογιστών του Κέντρου και κάλυψη του κόστους εξετάσεων για την σχετική πιστοποίηση γνώσεων (15 νέοι για το ECDL)

(β) διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας και κάλυψη του κόστους εξετάσεων για την σχετική πιστοποίηση γνώσεων (10 νέοι για το First Certificate of English).

Δράση 6 - Κοινωνική ένταξη για νέους, με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας εύρεση εργασίας
(α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί από τους νέους ανέργους της περιοχής έχουν μηδενική εργασιακή εμπειρία, το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας θα διοργανώσει ειδικά σεμινάρια για αυτούς, με αντικείμενο την ανάπτυξη της ικανότητάς τους στην εύρεση εργασίας. Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν θεματικές όπως:

- τεχνικές εύρεσης/αναζήτησης αγγελιών εργασίας.

- σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

- προετοιμασία και διεξαγωγή Συνέντευξης για τη διεκδίκηση θέσης εργασίας

Προβλέπονται δύο 10ωρα σεμινάρια με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 νέων συνολικά.

(β) Λειτουργία της αίθουσας υπολογιστών του Κέντρου ως χώρος υποστήριξης της διαδικασίας εύρεσης εργασίας για τους νέους αυτούς καθώς και άλλους νέους – ανέργους της περιοχής (διαθεσιμότητα της αίθουσας για 8 ώρες την εβδομάδα): χρήση του εξοπλισμού από τους νέους για την αναζήτηση ευκαιριών εργασίας, τη σύνταξη και αποστολή αιτήσεων εργασίας κλπ.


Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.