Το έργο

Tο έργο «Θεμελιώνουμε την κοινωνία» έχει στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, για την κοινωνική ενσωμάτωση και την ουσιαστική παραμονή τους στις σχολικές μονάδες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Διαβάστε Περισσότερα
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα