ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Tο έργο «Θεμελιώνουμε την κοινωνία» έχει στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, για την κοινωνική ενσωμάτωση και την ουσιαστική παραμονή τους στις σχολικές μονάδες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Διαβάστε Περισσότερα