Το έργο

Tο έργο «Θεμελιώνουμε την κοινωνία» έχει στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, για την κοινωνική ενσωμάτωση και την ουσιαστική παραμονή τους στις σχολικές μονάδες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Στην περιοχή του Θριασίου διαμένει μεγάλος πληθυσμός από οικογένειες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες όπως Ρομά, μουσουλμάνοι από τη Θράκη, μετανάστες κ.λπ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν οξύτατα οικονομικά προβλήματα καθώς και κοινωνικό αποκλεισμό (διακρίσεις λόγω φυλετικής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής). Οι διακρίσεις που υφίστανται λειτουργούν ως μηχανισμός περιθωριοποίησης. Αναδεικνύοντας, ως καλές πρακτικές τα παιδιά και τις οικογένειες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του έργου, απώτερος στόχος είναι η κινητοποίηση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της περιθωριοποίησης όπου αναπαράγονται συνεχώς νέες γενιές κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων.

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ενδυνάμωση των παιδιών και την παροχή πρακτικών εργαλείων, ώστε εντασσόμενα στο δίκτυο του Κέντρου Αγάπης, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να πετύχουν μια θέση ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη στην κοινωνία που ζουν. Περιλαμβάνονται παιδαγωγικές δράσεις, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός καθώς και δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη του οικογενειακού και οικείου περιβάλλοντος τους, ώστε τα παιδιά να συμπορευτούν με οικογένειες που είναι σύμμαχοι και συνοδοιπόροι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το έργο θα υποστηρίξει συνολικά 60 παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, 10 παιδιά Ρομά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και περίπου 210 άτομα από το οικείο περιβάλλον τους.

Αναλυτικά οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Mentoring - Coaching
  • Υποστήριξη και προσέγγιση οικογενειακού/υποστηρικτικού περιβάλλοντος των παιδιών
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός και ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Εκπαίδευση των παιδιών αναφορικά με τα δικαιώματά τους
  • Παροχή πρακτικής βοήθειας
  • Ανάδειξη ποιοτικών αποτελεσμάτων του έργου ως καλή πρακτική, με στόχο την κινητοποίηση των κοινοτήτων

Το έργο «Θεμελιώνουμε την κοινωνία» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €12 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr 


Στέλεχος Επικοινωνίας για το έργο: Γιώργος Πυρουνάκης, e-mail kentroag@yahoo.gr, τηλ. 2105543186.