Κοινωνική Υπηρεσία
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το Κέντρο Αγάπης μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του στηρίζει τις οικογένειες της περιοχής που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και τις οικογένειες που χρήζουν βοήθειας. Η πολύχρονη δράση του Κέντρου και η αποτελεσματικότητα του είναι για τους κατοίκους του Θριασίου Πεδίου ένας φορέας, όπου μπορούν να στραφούν χωρίς ενδοιασμούς και να ζητήσουν βοήθεια για οτιδήποτε τους απασχολεί όπως, π.χ. ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, πρόνοιας κ.λ.π.