ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, αναλαμβάνει το πρόγραμμα «Ενέργειες για Ζωή στη Φιλική Φωλιά», που περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση των παιδιών της Φιλικής Φωλιάς.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο τρίπτυχο Μάθηση - Δημιουργική Απασχόληση –Ψυχαγωγία, συντελώντας στην αισθητική καλλιέργεια, γλωσσική-νοητική ανάπτυξη, έκφραση συναισθημάτων και τόνωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 18 ετών και έχει ως στόχο να βοηθήσει τη μαθησιακή διαδικασία και την κοινωνική ένταξή τους.

Μέσα σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον τα παιδιά, αμέσως μετά το σχολείο, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα υγιεινό γεύμα και με την κατάλληλη καθοδήγηση να μελετήσουν, να καλύψουν τα κενά τους, να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, να μάθουν ξένες γλώσσες, μουσική και χορό. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να απελευθερώσουν τα συναισθήματα τους και να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και έκφρασης, ενώ μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές εκδρομές αποκτούν νέες εικόνες και ερεθίσματα.

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος με την υποστήριξη των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ που καλύπτουν το κόστος του παιδαγωγικού προγράμματος, την αγορά εποπτικού υλικού (γραφική ύλη, υλικά εργαστηρίων, αναλώσιμα), τη δωρεάν χορήγηση πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης, την ενίσχυση των αναγκών σίτισης των παιδιών μέσω διατακτικών για την αγορά τροφίμων, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων/προσφορά δώρων στα παιδιά, την κάλυψη της συμμετοχής τους σε θερινές κατασκηνώσεις και την κάλυψη της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις/εκδρομές.