Το πρόγραμμα «Δικαίωμα στα Δικαιώματα» υλοποιήθηκε 01/05 – 30/09/2012 στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, στην Ελευσίνα, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 1.2: Πρωτοβουλίες Νέων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προβολή των Δικαιωμάτων του παιδιού, με στόχο να βοηθήσει στην προάσπιση τους και στην διερεύνηση των δυνατοτήτων που τα παιδιά έχουν και πρέπει να αξιοποιήσουν. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει τις αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Λόγω του γεγονότος ότι ακόμα και σήμερα στην πόλη μας, τα δικαιώματα του παιδιού δεν είναι πλήρως σεβαστά, το πρόγραμμα θέλει να εμβαθύνει στην προάσπιση των δικαιωμάτων, στον τρόπο δράσης και αντίδρασης, μέσω από μια ευρεία ποικιλία θεμάτων που συνδέονται άρρηκτα με το κυρίως θέμα.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε φάσεις και οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι και οι νέοι του Κέντρου. Κατά την διάρκεια όλων των φάσεων οι δύο πρώτες ομάδες θα εμπλακούν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες και με πολλαπλούς τρόπους, με παράλληλα αποτελέσματα την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, των δεξιοτήτων τους και των επικοινωνιακών τους δυνατοτήτων.