Το πρόγραμμα «Φωλιά Εθελοντισμού στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας» υλοποιήθηκε 01/07/2011 – 30/06/2012 στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, στην Ελευσίνα, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας λειτουργεί ως επί τον πλείστον με εθελοντές σε καθημερινή βάση. Η προσφορά τους είναι πολύ σημαντική για την σωστή λειτουργία του Κέντρου. Θέλοντας να ενισχύσει αυτή τη δράση και να την επεκτείνει πέρα από τα όρια της Ελλάδας, το Κέντρο φιλοξενεί έναν εθελοντή από την Ισπανία. Σκοπός είναι να δώσει τη δυνατότητα στον εθελοντή να γνωρίσει και να βοηθήσει ενεργά στο έργο που όλα αυτά τα χρόνια διεξάγεται στο Κέντρο, καθώς επίσης να γνωρίσει τους υπόλοιπους εθελοντές του Κέντρου, να ανταλλάξει απόψεις και να συνεργαστεί. Ο εθελοντής από το εξωτερικό είναι ισάξιο μέλος με τους υπόλοιπους εθελοντές και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου. Είναι σε συνεχή επαφή με τα παιδιά λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στα προγράμματα, όπως διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, κατασκευές, θέατρο, μουσική, αθλήματα, κλπ.