Το πρόγραμμα «Right to Rights» υλοποιήθηκε 7-17/ 09/2012 στην περιοχή Σπηλιά Χανίων, στην Κρήτη, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 3.1.1 Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την προστασία και ανάδειξη των δικαιωμάτων του παιδιού. Μέσω του προγράμματος οι νέοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματά του παιδιού και θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους ώστε να γίνουν πιο ευσυνείδητοι και να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως οδηγός, βασιζόμενος στης αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Έχοντας ως γεγονός, ότι ακόμα και στις σύγχρονες κοινωνίες, αρκετές φορές, τα δικαιώματα του παιδιού δεν είναι απολύτως σεβαστά, το πρόγραμμα έχει την φιλοδοξία να μεταδώσει στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά είτε σαν εθελοντές είτε σαν μελλοντικοί γονείς την έννοια των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μέσω συζητήσεων, βιωματικών ασκήσεων και ειδικευμένων εργαστηρίων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το θέμα.