Το πρόγραμμα Alien? υλοποιήθηκε 12-20/09/2015 στην περιοχή Βατερά της Λέσβου, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση που οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους και τις χώρες τους καθώς και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ενώ αλληλεπιδράμε με ανθρώπους που πέτυχαν μέσω δυσκολιών για να φτάσουν στον προορισμό τους, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε δράσεις προκειμένου να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ενθαρρύνουμε άνθρωπους να αντιδράσουν.


Τα θέματα μετανάστευσης δεν πρέπει να αφορούν μόνο τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και τη συμβολή και την αλληλεπίδραση του κάθε πολίτη. Σεβόμενοι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το δικαίωμα να ζούμε σε ένα φιλικό και υγιές περιβάλλον, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, πτυχών που σήμερα έχουν αυξηθεί δραματικά.