Το έργο Fortunate Islands υλοποιήθηκε 2-12/02/2015 στο Λανθαρότε, στα Κανάρια Νησιά , με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράση "Ανταλλαγή Νέων".

Το να γεννηθείς ή να ζήσεις σε ένα νησί έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Από τη μία πλευρά η απομόνωση, πρέπει να χρησιμοποιείς το αεροπλάνο για να φύγεις από το νησί, λίγα μέσα μεταφοράς και υψηλότερες τιμές των αγαθών. Από την άλλη όμως, έχει πολλά οφέλη όπως το κλίμα, το τοπίο που περιβάλλεται πάντα από τη θάλασσα και τον τουρισμό που προκύπτει εξαιτίας αυτού. Έτσι, αυτή η δράση ανταλλαγής στοχεύει να μοιραστεί και να ανταλλάξει εμπειρίες, πολιτισμό, παράδοση και φυσικά γαστρονομία μεταξύ των ευρωπαίων νέων που ζουν σε νησιά.