Το πρόγραμμα «Αθλητισμός και θέατρο - Πολιτική νεολαία το μέλλον της Ευρώπης» υλοποιήθηκε 14-22/10/2013 στην περιοχή Bystrzyca Klodzka, στην Πολωνία, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, δίνοντας το έναυσμα στους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και υπαίθριες δραστηριότητες παρέχοντας παράλληλα θεωρητική υποστήριξη για τη σημασία της καθημερινής αθλητικής άσκησης στις ζωές των νέων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ομαδικά αθλητικά παιχνίδια, ώστε ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις μη λεκτικές δεξιότητές τους και την ηγετική ικανότητα.