Το πρόγραμμα «Επικίνδυνα νερά - Tehlikeli Sular» υλοποιήθηκε 1-9 / 02/2013 στην περιοχή Σεϊχάν Άδανα στη Τουρκία, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 1.1 Προγράμματα Νεολαίας σε Δράση.

Η περιοχή Ceyhan έχει πολλά κανάλια άρδευσης γύρω από την πόλη και τα χωριά του. Αρκετά παιδιά που κολυμπούν σε αυτά τα επικίνδυνα νερά και δυστυχώς πολλά από αυτά πεθαίνουν κάθε χρόνο. Στόχος του έργου είναι η ευαιθητοποίηση για αυτό το θλιβερό πρόβλημα μεταξύ της τοπικής κοινότητας, με καμπάνιες ενημέρωσης, περίπτερα, φυλλάδια, flash mobs και αφίσες, και η σύνταξη έκθεσης για τις τοπικές αρχές ώστε τα κανάλια να γίνουν ασφαλέστερα μέσω της κατασκευής εμποδίων γύρω από αυτά.