ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


Χαράλαμπος Πυρουνάκης, Πρόεδρος

Αθηνά Πυρουνάκη, Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Μπαλάσκα, Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Πυρουνάκης, Ταμίας

Στάθης Χριστάκης, Μέλος

Χριστίνα Μπούτση, Μέλος

Αγλαΐα Χατζημιχελάκη, Μέλος