Οικονομικοί απολογισμοί


 

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας.


Οικονομικός απολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2020